Inbjudan till distriktsläger för alla kategorier från gult streck.

Lägret vänder sig till alla judoutövare inom Bohuslän Dals JF och syftar till att stärka gemenskapen mellan klubbarna.