Styrelsen

Här finner du information om styrelsen, samt viktiga dokument kopplat till styrelsens arbete inom föreningen

Jens Almgren Larsen
Ordförande

Jenny De Bruin
Sekreterare

Henrik Balkander
Kassör

Rune Kjell
Ledamot

Fredrik Wanzelius
Ledamot

Mikael Hovare
Ledamot

Patrik Bernhardsson
Suppleant