Styrelsen

Här finner du information om styrelsen, samt viktiga dokument kopplat till styrelsens arbete inom föreningen

siluett-man

Jens Almgren Larsen

Ordförande

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
siluett-man

Jonathan Dovén

Sekreterare

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
siluett-kvinna

Susanne Thorén

Kassör

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Rune Kjell

Ledarmot

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
siluett-man

Charbel Abou Rjeili

Ledarmot

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
siluett-man

Mikael Hovare

Suppleant

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
siluett-man

Patrik Bernhardsson

Suppleant

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit