Om

Mer information om oss och judo

Om oss

Uddevalla Judo bildades 1972. Snart 50 år senare är vi en fortsatt stolt förening som för judons kunskaper vidare till nya generationer. Vi erbjuder dig en varierad träning, där du får testa och förädla dina kunskaper som judoka. Hos oss kan du motionsträna för att komma i form, träna inför att tävla på elitnivå samt träna upp din mentala styrka. Vi har grupper för alla åldrar från 4 år till vuxenträning och erbjuder nybörjarträning för både barn och vuxna.
IMG_9326 squoosh

Om judo

Historia
Judo skapades i slutet av 1800-talet i Japan av Proffessor Jigoro Kano som ville skapa en form av idrott och motion som kunde utövas utan att behöva skada sin partner. Jigoro Kano tränade hos ett antal olika Jujutsu skolor och anpassade sin nya kampsport efter de tekniker som han ansåg vara lämpliga tillsammans med övriga tekniker från sumobrottning och västerländsk brottning. Ihop med sina första elever bildade han det som senare skulle bli känt som kadokan som numera är det globala högkvarteret för judo.

Utövning
Judo är en sport där stor vikt läggs på säkerhet, men även full fysisk aktivitet för att komma i bra form samt nå en toppkondition. Till skillnad från andra judogrenar förekommer det inte några sparkar eller slag. Judo är däremot känt för sina kasttekniker, men sporten erbjuder också mycket mattbrottning med egendomliga fasthållningar, armlås och halslås. Tekniken i judo bygger mycket på att omjustera motståndarens kraft vid angrepp och istället få motståndaren ur balans.

Gradering
Det är upp till varje enskild klubb att gradera sina elever och utövare. När man börjar med judo startar man med ett vitt bälte. Man graderar sig därefter i följande skala: Vitt bälte → Gult bälte → Orange bälte → Grönt bälte → Blått bälte → Brunt bälte. Personer med brunt bälte kan sedan graderas till svart bälte genom att utföra en godkänd Dangradering som bland annat går ut på att demonstrera en så kallad kata.

Världssport
I dag är judo en global sport med miljontals utövare runtom i världen och har varit en regelbunden del i de olympiska spelen sedan år 1964. I Sverige är judo en av de mest populära kampsporterna med cirka 20 000 aktiva utövare. De flesta tränar judo för att få motion, slappna av eller att finna en gemenskap, medan ett mindre antal tävlar på elitnivå. Det är därmed en sport som alla kan utöva – oavsett ålder och kön.

Judons värdegrund

Medmänsklighet gentemot varandra är en pelare inom judo. Det spelar ingen roll vem du är, vart du kommer ifrån eller vad som gör att just du är du. Sporten bygger på en ömsesidig respekt mellan tränare, ledare, motståndare och alla medmänniskor. För en Judoka är det en självklarhet att tacka sina motståndare, visa respekt för tränare och ledare samt att stötta sina träningskamrater, oavsett ålder och nivå. Kamratskap och gemenskap är något som uppskattas bland sportens utövare.

Svenska judoförbundets formulering av judons värdegrund

Respekt

Att vara lyhörd, tålmodig och respektera andra människor.

Ödmjukhet

Att erkänna sina brister och inte skryta.

Hederlighet

Att varje judoutövare har ett ansvar för välbefinnandet hos den som den tränar med.

Artighet

Att alltid hälsa och vara hjälpsam mot människor.

Självkontroll

Att behärska sin ilska.

Ärlighet

Att säga vad man tycker utan att såra någon eller ljuga.

Ära

Hålla det man lovar.

Mod

Att vara rättvis och skydda de som är svagare.

Vänskap

Att skapa en miljö som motverkar negativt grupptryck och mobbning.

Thordénstiftelsen

Uddevalla Judo är i stolt samarbete med Gustaf B Thordéns stiftelse som för allmännyttigt ändamål tillkom genom ett förordnande den 20 mars 1958 av skeppsredaren Gustaf B. Thordén. År 1963 köpte staten Thordénstiftelsens aktier i Uddevallavarvet för det nominella värdet 8 milj kr. Därmed skapades den grundplåt som medfört att stiftelsen sedan 1963 delat ut bidrag till det allmännas fromma i Bohuslän. År 1982 delades stiftelsen i två delar,  Gustaf B Thordéns stiftelse för allmännyttigt ändamål och  Gustaf B Thordéns stiftelse. Stiftelserna har samma styrelse och har i praktiken samma ändamål. Thordénstiftelsen verkar för ”det allmännas fromma” i Bohuslän. Stiftelsens kapital är idag drygt 350 miljoner kronor. Huvuddelen av direktavkastningen delas ut till främst idrott, kultur och föreningsliv i Bohuslän. Stiftelsen delar också ut stipendier.  Vidare delar stiftelsen ut Bohuspriset vartannat år och är medarrangör till Bohusbiennalen. Normalt har stiftelsen två beslutsmöten per år. Styrelsen består av fem ledamöter och fyra suppleanter. Regeringen utser styrelsens ordförande och suppleant för denne. Länsstyrelsen i Västra Götalands län utser övriga styrelseledamöter och suppleanter.