Uddevalla Judo kommer i nuläget fortsätta hålla judoträning. Vår hållning kan komma att ändras då vi följer

Uddevalla judo har beslutet att göra ett upphåll i all träning för våra medlemmar tillsvidare på grund av Coronaviruset.

Uddevalla judo har beslutet att göra ett upphåll i all träning för våra medlemmar tillsvidare på grund av Coronaviruset. Föreningen tittar på olika möjligheter till alternativ träning utomhus. Håll koll på hemsidan och Facebook för mer information längre fram.

För mer info gå in på https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/