Den 1 februari kommer vi dra igång med träningar för barn födda 2005 eller senare. Max 15 deltagare/tränande + 2 ledare per pass. Fokus på fys och lekar

Den 1 februari kommer vi dra igång med träningar för barn födda 2005 eller senare. Träningen kommer bedrivas på liknande vis som i höstas men med några förändringar. Då vår träningslokal är 175 m² innebär det att vi max får vistas 17 personer i Dojon enligt pandemilagen. Schemat för träningen blir också förändrat jämfört med tidigare.

Här är några regler som gäller kring träningen

  • max 15 deltagare/tränande + 2 ledare per pass
  • tränande kommer ombytta till dojon och lämnar dojon direkt efter träningen
  • inga vårdnadshavare i lokalerna, lämna och hämta utanför
  • liknande upplägg på träningen som i höstas, fokus på fys och lekar, ingen newaza och undvika byten av träningskompis
  • ta med egen vattenflaska
  • god handhygien, sprita/tvätta händerna före träning.
  • delta inte vid symptom och stanna hemma om någon i hushållet har testats positivt för covid-19.

Schema:

Måndagar 

17.30-18.30 – Barngrupp 1, Anmälan grupp 1

18.40-19.40 – Barngrupp 2, Anmälan grupp 2

19.50-20.50 – Ungdomsgruppen

Onsdagar

18.30-19.30 – Ungdomsgruppen

Barngruppen kommer delas i två och det är viktigt att anmäla sitt barn till en av grupperna så vi inte blir för många. Anmälan sker via ovanstående länkar som tar er till respektive Google Formulär. Tyvärr kommer de i barngruppen bara få ett träningstillfälle i veckan. Då ungdomsgruppen är färre än 15 behöver den inte delas. Deltagarna i ungdomsgruppen är samma som i höstas.

På grund av rådande situation kommer vi avvakta med nyintag till våra grupper.

På måndag kör vi!