Styrelsen i Uddevalla Judoklubb kallar härmed medlemmarna till årsmöte enligt nedanstående. Alla medlemmar välkomnas.
Årsmötet hålls digitalt på Meet-länk söndag den 21 mars 2021 kl 16.00.
Anmälan mailas till jonathan@uo.se senast fredag 19/3

Styrelsen i Uddevalla judoklubb kallar härmed medlemmarna till årsmöte enligt nedanstående

beskrivning. Alla medlemmar välkomnas.

Tid och plats

Detta årsmöte hålls digitalt på Meet-länk söndag den 21 mars 2021 kl 16.00

Anmälning

Mailas till jonathan@uo.se senast fredag 19/3

Mötets utlysning

Årsmötet annonseras på klubbens hemsida, på anslag i Dojon. 

Underlag

Som underlag till årsmötet finns förslag till föredragningslista.