Det är hög smittspridning av Covid-19 i regionen och två tränare med möjlig Covid. Detta gör att vi har beslutat att pausa alla våra träningar för tillfället.

Det är hög smittspridning av Covid-19 i regionen och vi har också två tränare som just nu testas för Covid-19. Dock hade de inga symptom när de vistades i Dojon. Detta gör att vi har beslutat att pausa alla våra träningar för tillfället.

Vi kommer hålla er informerade via vår hemsida och facebook så håll er uppdaterade!