Fortsatt paus i träningen även vecka 17.

Det är hög smittspridning av Covid-19 i regionen. Detta gör att vi har beslutat att pausa alla våra träningar för tillfället.Vi kommer hålla er informerade via vår hemsida och facebook så håll er uppdaterade!