Styrelsen i Uddevalla Judoklubb kallar härmed medlemmarna till årsmöte enligt nedanstående. Alla medlemmar välkomnas.
Årsmötet hålls i konferensrummet på Rimnershallen, söndag den 19 mars 2023 kl 16.00.
Anmälan mailas till info@uddevallajudo.se senast fredag 17/3

Styrelsen i Uddevalla judoklubb kallar härmed medlemmarna till årsmöte enligt nedanstående beskrivning. Alla medlemmar välkomnas.

Tid och plats

Detta årsmöte hålls i konferensrummet på Rimnershallen, söndag den 19 mars 2023 kl 16.00

Anmälning

Mailas till info@uddevallajudo.se senast fredag 17/3

Mötets utlysning

Årsmötet annonseras på klubbens hemsida, på anslag i Dojon. 

Underlag

Som underlag till årsmötet finns förslag till föredragningslista.