Nu börjar vi med Öppen matta på Uddevalla judo.

Från och med 2023-11-17 kommer dojon vara tillgänglig för våra medlemmar på lördagar mellan 11-12 (direkt efter Stor och Liten). Konceptet Öppen matta bygger på att man själv tar ansvar för vad man vill träna på. Det kan t.ex. vara repetition av tekniker från veckans träningar, graderingsträning, randori, kata, fallteknik, rörlighet eller annat.
Varje pass inleds med en gemensam ledarledd uppvärmning.

Välkommen!
För mer information, kontakta Tony. tony@uddevallajudo.se