Uddevalla BMK

Vi brukar hjälpa Uddevalla BMK med vissa av deras MotoCross-arrangemang

Uddevalla Judoklubb har i flera år hjälpt BMK med vissa deras MotoCross-arrangemang. Detta ger en bra inkomst till klubben. Så vi gör detta istället för sälja olika former av kakor, kryddor, underkläder mm. Det är dessutom mycket roligare.

Vi brukar hjälpa BMK med att vara flaggvakter eller säkerhetsvakter. Beroende på vilket arrangemang och vad de behöver hjälp med. Information kring de olika arbetsuppgifterna hittar ni nedan.

Flaggvakter

Som flaggvakt står man på en anvisad plats vid banan. Man håller koll i färdriktningen och ska markera om något  hinder finns mellan den egna platsen och nästa flaggvakt.

Viktigast av allt som flaggvakt är att alltid hålla koll från ditt flaggbås fram till nästa flaggbås i färdriktningen, och att flagga med stora rörelser om något hinder finns på “er” del av banan. Så snart hindret är borta från banan slutar ni flagga.

Det är ingen svår uppgift, men viktig för att BMK ska få ha tävlingar. Vem som helst klarar av det. Man behöver bara vara uppmärksam och redo att flagga när något händer.

Man måste vara fyllda 15år för att vara flaggvakt.

Flaggvakt hos BMK Uddevalla

 • Vid samlingen på tävlingsdagen får du en väst och en gul flagga samt en grön och vit flagga.
 • Vid samlingen får du en lättare frukost, oftast bestående av smörgås och kaffe/te.
 • Undvik att klä dig i rött eller gult när du är flaggvakt. En keps skyddar bra mot både sol eller regn, annars gäller kläder efter väder. Bra att tänka på lager på lager, då vädret kan växla. Har du hörselskydd eller öronproppar, ta gärna med dessa.
 • Du tilldelas ett numrerat flaggvaktsbås utmed banan, utmarkerad på en utskriven karta som du får med dig.
 • Tävlingsdagen börjar med träning för de olika klasserna. Tider för detta kan du se i tidsschemat som du också ska ha fått vid samlingen.
 • På första varvet under respektive träningsheat skall alla lära känna banan och ta det lugnt.
 • Alla flaggvakter håller därför ut sin gula flagga stilla tills första varvet är avklarat. Detta för att markera för förarna vart flaggvakterna är positionerade.
 • När tävlingen börjar håller respektive flaggvakt utkik i färdriktningen mot nästa flaggvaktsbås.
 • Om det uppstår ett hinder av något slag på denna sträcka (från ditt flaggvaktsbås till nästa flaggvaktsbås) varnar flaggvakten genom att svänga med sin gula flagga.
 • När hindret är borta dras flaggan tillbaka.
 • På respektive bansektion finns en sektionschef som har ytterligare ett par flaggor. En röd och en vit med ett diagonalt kors. Den röda betyder stopp för alla förare och den vita med rött kors att det finns sjukvårdspersonal alternativt fordon på banan.
 • Någon gång under dagen flyttar flaggvakterna till nästa flaggvaktsbås i färdriktningen. På så sätt blir det lite roligare och man får se olika delar av banan. Vid förflyttning får man gärna kasta bort stenar som ligger på banan.

 

Den gula flaggan: Markerar fara, hinder på banan. Omkörning av annan förare förbjudet. Hopp får inte ske avsiktligt.

Den grönvita flaggan: Används för att tillkalla sjukvårdare. OBS! du får absolut inte lämna ditt flaggbås för att hjälpa en förare. Invänta områdesansvarig som kommer och sköter om det hela.

När det står en längre paus mitt på dagen serveras du lunch i klubbstugan. Glöm inte toalettbesök och vätska i pauserna, när heaten går får ni inte lämna era flaggvaktsbås.

Enklare instruktioner på endast en sida finns direkt på Svemo’s hemsida.

Säkerhetsvakt

Vid vissa tävlingar behövs det säkerhetsvakter. Då går arbetet ut på att stå på olika platser förutom vid själva banan. Säkerhetsvakter ser alltså till att kontrollera att de personer som passerar kontrollen har rätt behörighet att komma in på den delen av tävlingsområdet som man vaktar. Oftast är det en form av passerkort som kontrolleras.

Karin MotoCross